Sorry, this video is not available in your country.

Thủ Tướng Ấn Độ Trao Quyền Cho Phụ Nữ Và Người Yếu Thế

chia sẻ

Thủ Tướng Ấn Độ Trao Quyền Cho Phụ Nữ Và Người Yếu Thế

Người đăng:
Ngày đăng: 16/04/2024
Trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ dự kiến được bắt đầu vào ngày 19/4 tới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết đưa ra nhiều thay đổi có tính bước ngoặt, trong đó bao gồm việc trao quyền cho phụ nữ và người yếu thế nếu đảng này giành thắng lợi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm