Sorry, this video is not available in your country.

Thủ Tướng Australia Phát Biểu Về Thị Thực Của Djokovic: Quy Định Là Quy Định

chia sẻ

Thủ Tướng Australia Phát Biểu Về Thị Thực Của Djokovic: Quy Định Là Quy Định

Người đăng: talinh
Ngày đăng: 18/01/2022
Quy định là quy định và sẽ không có trường hợp ngoại lệ. Đó là chính sách của chính phủ, chính sách bảo vệ biên giới nghiêm ngặt của quốc gia, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch, ông Scott John Morrison cho biết.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm