Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Thuật Bán Hàng | Bài 1: Giới Thiệu

10.0 / 2 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Hoàng Ngọc Bích
Bán hàng không phải là một công việc đơn giản, ai cũng có thể làm được. Nhiều người có kinh nghiệm nhận xét rằng bán hàng là cả một quá trình nghệ thuật, đòi hỏi chúng ta phải có năng khiếu nhất định và có sự đầu tư. 

Có thể bạn thích