Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Kỹ Thuật Môn Đấu Vật

Kỹ Thuật Môn Đấu Vật: Thực Hiện Cú Double Underhook Suplex

9.7 / 13 đánh giá
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Đấu vật là môn thể thao tác chiến giữa hai đối thủ cố gắng kềm chế đối phương bằng cách nắm, kéo, vặn, đè... nhưng không được trực tiếp đấm hay đá.

Có thể bạn thích