Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Thương Gia Bán Muối - Salt Merchants Of The Qing | Tập 1

8.3 / 133 đánh giá
Thể loại: Phim, Tâm lý, Cổ trang
Đạo diễn: Trương Lê Hàn Hiểu Quân
Sản xuất: Anhui Television, CCTV
Uông Triều Tông là một doanh nhân kỳ tài của Trung Hoa với nhiều cách làm ăn khác nhau. Vua Càn Long biết được điều đó nên đã mời Uông Triều Tông giúp đỡ để phát triển thương mại nước nhà trở nên mạnh mẽ.  

Có thể bạn thích

Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.8 43 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 3.3 32/44 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.8 60 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.0 40 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.2 15 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.7 102 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.7 42 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.7 43 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.5 45 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.1 24 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.5 55 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.0 50 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 10.0 45 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.3 55/80 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.2 60 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 10.0 40 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.5 52 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.1 40 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.0 36 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.5 86 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.5 36 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.9 50 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.7 40 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.8 54 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.4 32 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.3 47 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.5 38 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.1 38 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 6.7 35 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.8 38 Tập