Sorry, this video is not available in your country.

Thưởng Nóng Cho 2 Tổ Cấp Căn Cước Công Dân Vượt Xa Chỉ Tiêu Công Tác

chia sẻ

Thưởng Nóng Cho 2 Tổ Cấp Căn Cước Công Dân Vượt Xa Chỉ Tiêu Công Tác

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 08/04/2021
Sáng 7-4, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế tổ chức trao thưởng cho 2 tổ cấp căn cước công dân của Công an thành phố Huế vượt xa chỉ tiêu công tác đề ra.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm