Sorry, this video is not available in your country.

Thường Xuyên Rà Soát Những Thông Tin Độc Hại Phát Tán Trên Trên Mạng

chia sẻ

Thường Xuyên Rà Soát Những Thông Tin Độc Hại Phát Tán Trên Trên Mạng

Ngày 10/8, trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Hải Dũng - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định về đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền trong đấu tranh, phát tán tin giả, tin sai sự thật, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an chỉ làm công tác đấu tranh với hoạt động này, còn hiệu quả công tác tuyên truyền lại là lĩnh vực khác.
Tags: Bộ Công An, Bộ Trưởng Bộ Công An Tô Lâm, Bộ Trưởng Tô Lâm, Thông Tin độc Hại, Thông Tin độc Hại Phát Tán Trên Trên Mạng, Phát Tán Tin Giả, Tin Sai Sự Thật