Sorry, this video is not available in your country.

Thuyền Đánh Cá Chở 7 Người Chìm Ngoài Khơi Biển Cần Giờ, TP.HCM

chia sẻ

Thuyền Đánh Cá Chở 7 Người Chìm Ngoài Khơi Biển Cần Giờ, TP.HCM

Người đăng:
Ngày đăng: 23/03/2023
Đang di chuyển trên vùng biển Cần Giờ (TP.HCM), thuyền đánh cá bất ngờ bị chìm. 6 người nhảy khỏi thuyền được tàu khác cứu sống, một người bị mắc kẹt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm