Sorry, this video is not available in your country.

Tia Chớp (Phần 9 - Tập 1)

chia sẻ

Tia Chớp (Phần 9 - Tập 1)

Một đấu sĩ trở về từ hành trình đến Trung Hoa. Cô phải sử dụng sức mạnh và võ thuật để bảo vệ cộng đồng của mình khỏi đám tội phạm đang đe dọa đến cuộc sống của họ.