Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Tiệm Đồ Cổ Á Xá 1

Tiệm Đồ Cổ Á Xá: Tập 1: Phần Mở Đầu

8.5 / 121 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Mỗi đồ vật đều chứa đựng những tâm huyết của chủ nhân chúng, mỗi món đồ đều mang bí mật của riêng mình. Ai có thể nói đồ cổ chỉ là món đó không có sức sống? Đây là cuốn sách kể về những món đồ cổ không thể nói chuyện nhưng chúng lại có những câu chuyện của mình.

Tiệm Đồ Cổ Á Xá 2

Có thể bạn thích