Sorry, this video is not available in your country.

Tập 1: Phần Mở Đầu

Yêu thích

Tiệm Đồ Cổ Á Xá 1

Tiệm Đồ Cổ Á Xá: Tập 1: Phần Mở Đầu

Người đăng:
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Mỗi đồ vật đều chứa đựng những tâm huyết của chủ nhân chúng, mỗi món đồ đều mang bí mật của riêng mình. Ai có thể nói đồ cổ chỉ là món đó không có sức sống? Đây là cuốn sách kể về những món đồ cổ không thể nói chuyện nhưng chúng lại có những câu chuyện của mình.
Tags: Tiểu thuyết, Audio

Tiệm Đồ Cổ Á Xá 2

Có thể bạn thích