Sorry, this video is not available in your country.

Tiền Giang: Hàng Ngàn Người Dân Trắng Đêm Hứng Nước Ngọt Tại Các Vòi Nước Công Cộng

chia sẻ

Tiền Giang: Hàng Ngàn Người Dân Trắng Đêm Hứng Nước Ngọt Tại Các Vòi Nước Công Cộng

Người đăng: phuongntl
Ngày đăng: 10/04/2024
Những ngày qua, hàng ngàn hộ dân trong vùng ngọt hóa Gò Công (tỉnh Tiền Giang) phải thức trắng đêm chờ hứng từng can nước ngọt tại các vòi nước công cộng

Tin Tức Tất cả

Xem thêm