Sorry, this video is not available in your country.

Tiền Giang Tặng 67 Tấn Nông Sản Cho Người Dân TP.HCM

chia sẻ

Tiền Giang Tặng 67 Tấn Nông Sản Cho Người Dân TP.HCM

Người đăng: talinh
Ngày đăng: 04/08/2021
Ngày 3-8, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tổ chức chuyển 67 tấn nông sản, hàng hóa trao tặng cho người dân TP.HCM và Hội đồng hương Tiền Giang tại TP.HCM.
Tags: Nông sản

Tin Tức Tất cả

Xem thêm