Sorry, this video is not available in your country.

Tiến Lên Phi Đội Máy Bay (Phần 1 - Tập 12)

chia sẻ

Tiến Lên Phi Đội Máy Bay (Phần 1 - Tập 12)

Cùng theo chân 4 người hùng: Xuli, Kyan, Lars và Foz đi giải cứu các kì quan và thắng cảnh nổi tiếng thế giới khỏi đối thủ đầy xấu xa và gian xảo của họ là Đại chủ nhân Glitch.