Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mới Bắt Đầu | Tập 20

7.8 / 8 đánh giá
Thể loại: Học, Tiếng Anh
Giáo viên: Sam Potter
Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mới Bắt Đầu này sẽ cung cấp cho bạn một cách đầy đủ và có hệ thống các bài học với các chủ đề cực kỳ thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Khoá học này sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng của mình, củng cố ngữ pháp đồng thời chỉnh lại phần phát âm. 

Có thể bạn thích

Phim bộ 7.1 44 Bài
Phim bộ 8.3 104 Bài
Phim bộ 10.0 30 Bài
Phim bộ 6.5 62 Tập
Phim bộ 7.6 31 Bài
Phim bộ 8.2 102 Bài
Phim bộ 8.2 79 Bài
Phim bộ 7.9 82 Bài
Phim bộ 8.0 206 Bài
Phim bộ 9.0 45 Bài
Phim bộ 6.5 60 Bài
Phim bộ 10.0 17 Bài
Phim bộ 6.2 84 Bài