Sorry, this video is not available in your country.

Tiếng Còi Inh Ỏi Ở Tunisia Sau Khi Tổng Thống Đình Chỉ Quốc Hội Và Bãi Nhiệm Thủ Tướng

chia sẻ

Tiếng Còi Inh Ỏi Ở Tunisia Sau Khi Tổng Thống Đình Chỉ Quốc Hội Và Bãi Nhiệm Thủ Tướng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 31/07/2021
Một điệp khúc của tiếng còi ô tô sau khi Tổng thống Kais Saided tuyên bố đình chỉ quốc hội và cách chức Thủ tướng Hichem Mechichi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm