Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Tiếng Trung Du Lịch | Bài 2: Đặt Phòng

Thể loại: Học, Tổng Hợp
Khóa học cung cấp những kiến thức hữu ích, phục vụ khách du lịch khi tới thăm đất nước Trung Quốc.
Tags: Du lịch

Có thể bạn thích