Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Tiếng Việt Thực Hành | Giới Thiệu Khóa Học

Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Phạm Văn Thấu
Khóa học cung câp những kiến thức căn bản về tiếng Việt, từ đó giúp người học tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ này cũng như giúp người ngoại quốc hiểu hơn về tiếng Việt.

Có thể bạn thích