Sorry, this video is not available in your country.

Tìm Hiểu Và Bảo Vệ Hươu Cao Cổ Qua Thiết Bị Theo Dõi GPS

chia sẻ

Tìm Hiểu Và Bảo Vệ Hươu Cao Cổ Qua Thiết Bị Theo Dõi GPS

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 30/09/2023
Trong nỗ lực tìm hiểu và bảo vệ số lượng hươu cao cổ đang suy giảm ở Kenya, các chuyên gia đang lắp thiết bị theo dõi GPS cho các loài động vật này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm