Sorry, this video is not available in your country.

Tìm Nguyên Nhân Khiến 30 Lô Sầu Riêng Xuất Trung Quốc Nhiễm Cadimi

chia sẻ

Tìm Nguyên Nhân Khiến 30 Lô Sầu Riêng Xuất Trung Quốc Nhiễm Cadimi

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Kể từ khi Việt Nam xuất sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc, đã có 30 lô hàng bị trả về do có cadimi vượt ngưỡng, đại diện Cục Bảo vệ thực vật cho biết đang tìm nguyên nhân.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm