Sorry, this video is not available in your country.

Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc (Tập 10)

chia sẻ

Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc (Tập 10)

Đội nhà Dakota đã trở lại lạch McKinley để theo đuổi ước mơ kiếm hàng triệu USD vàng, nhưng mùa đông khắc nghiệt ở Alaska không dễ dàng để họ toại nguyện. Bên cạnh đó là biết bao nhiêu vấn đề đeo bám cuộc sống hàng ngày của họ.