Sorry, this video is not available in your country.

Tìm Vàng: Khu Mỏ Bỏ Hoang Của Dave Turin (Phần 2) (Tập Đặc Biệt)

chia sẻ

Tìm Vàng: Khu Mỏ Bỏ Hoang Của Dave Turin (Phần 2) (Tập Đặc Biệt)

Dave Turin ghé thăm một số mỏ vàng bị bỏ hoang ở miền Tây nước Mỹ, rồi chọn ra một nơi tiềm năng để khôi phục hoạt động khai thác và theo đuổi số vàng mà các thợ mỏ xưa bỏ sót.