Sorry, this video is not available in your country.

Tìm Vàng Miền Hoang Sơ Nước Mỹ (Phần 1 - Tập 8)

chia sẻ

Tìm Vàng Miền Hoang Sơ Nước Mỹ (Phần 1 - Tập 8)

Dave Turin khám phá cách tìm vàng Mojave; từ kỹ thuật đãi quặng khô truyền thống và phương pháp sử dụng chăn của người Tây Ban Nha, cho đến thợ thăm dò hiện đại sử dụng máy hút quặng đáng tin cậy của mình.