Sorry, this video is not available in your country.

Tìm Vàng (Phần 14 - Tập 20)

chia sẻ

Tìm Vàng (Phần 14 - Tập 20)

Chương trình là chuỗi ngày đương đầu với thử thách của ba nhóm thợ mỏ ôm tham vọng làm giàu. Không chỉ phải đối mặt với các sự cố máy móc và thiên nhiên hoang dã, mối quan hệ giữa người với người cũng là một vấn đề mà họ phải vượt qua.