Sorry, this video is not available in your country.

Tín Đồ Đạo Hindu Ở Ấn Độ Dâng 125.000 Quả Xoài Chào Mừng Thần Krishna Thakurji

chia sẻ

Tín Đồ Đạo Hindu Ở Ấn Độ Dâng 125.000 Quả Xoài Chào Mừng Thần Krishna Thakurji

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 22/06/2022
Hàng năm, các tín đồ sùng đạo thường tập trung về đây dâng lên thần Thakurji hoa quả, đường và hương để tỏ lòng thành kính.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm