Sorry, this video is not available in your country.

Tin Tức 24/7 - Ngày 26/03/2020

chia sẻ

Tin Tức 24/7 - Ngày 26/03/2020

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 26/03/2020
Tin tức 24/7 hôm nay tiếp tục xoay quanh các sự kiện nóng của xã hội như dịch bệnh covid-19, xâm nhập mặn, trộm cắp tài sản: Robot khử khuẩn ''Made in Việt Nam'' hỗ trợ y. bác sĩ chống covid-19; Giúp bà con chống hạn mặn bằng 40 túi nước dự trữ; Khởi tố đối tượng chuyên rạch mùng trộm tài sản của người dân, ... 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm