Sorry, this video is not available in your country.

Tỉnh Cordoba Của Argentina Nhìn Thấy Tuyết Đầu Tiên Trong 14 Năm

chia sẻ

Tỉnh Cordoba Của Argentina Nhìn Thấy Tuyết Đầu Tiên Trong 14 Năm

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 24/06/2021
Lần đầu tiên sau mười bốn năm, tỉnh Cordoba của Argentina được bao phủ bởi tuyết. Người dân địa phương ngạc nhiên và với nhiều người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm