Sorry, this video is not available in your country.

Tỉnh Đầu Tiên Ở Miền Tây Công Bố Tình Huống Khẩn Cấp Về Thiên Tai Xâm Nhập Mặn

chia sẻ

Tỉnh Đầu Tiên Ở Miền Tây Công Bố Tình Huống Khẩn Cấp Về Thiên Tai Xâm Nhập Mặn

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 07/04/2024
Ông Nguyễn Văn Vĩnh – chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký văn bản công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm