Sorry, this video is not available in your country.

Tình Nguyện Viên Ở Oxford Ra Sức Giúp Đỡ Các Vườn Nho Tồn Tại

chia sẻ

Tình Nguyện Viên Ở Oxford Ra Sức Giúp Đỡ Các Vườn Nho Tồn Tại

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 02/06/2020
Một vườn nho ở Oxfordshire đã được hồi sinh sau đại dịch Covid-19 bởi các tình nguyện viên. Chủ sở hữu vườn nho Barbara Laithwaite đã hết lời cảm ơn những tình nguyện viên này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm