Sorry, this video is not available in your country.

Tinpo (Phần 1 - Tập 26)

chia sẻ

Tinpo (Phần 1 - Tập 26)

Tinpo và các bạn giải quyết các vấn đề bằng cách đặt câu hỏi. Từ xây sân chơi đến giải cứu cún con, đội Tinpo luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.