Sorry, this video is not available in your country.

Tinpo (Phần 1 - Tập 69)

chia sẻ

Tinpo (Phần 1 - Tập 69)

Tinpo và các bạn giải quyết các vấn đề bằng cách đặt câu hỏi. Từ xây sân chơi đến giải cứu cún con, đội Tinpo luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.