Sorry, this video is not available in your country.

Tòa Nhà Metro Số 2 Xong Từ 2020 Nhưng Chỉ Dùng Cho 30 Người Làm Việc

chia sẻ

Tòa Nhà Metro Số 2 Xong Từ 2020 Nhưng Chỉ Dùng Cho 30 Người Làm Việc

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 01/04/2024
Tòa nhà vận hành metro số 2 (quận 12, TP.HCM) xây xong từ năm 2020 nhưng đến này chỉ dùng cho 30 người làm việc. Hiện tại Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM lập đề án cho thuê tòa nhà này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm