Sorry, this video is not available in your country.

Tokyo Chịu Cảnh Thiếu Điện Khi Nhật Bản Trải Qua Tháng 6 Ấm Áp Nhất Từ Trước Đến Nay

chia sẻ

Tokyo Chịu Cảnh Thiếu Điện Khi Nhật Bản Trải Qua Tháng 6 Ấm Áp Nhất Từ Trước Đến Nay

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 06/07/2022
Ngày 25/6, thành phố Isesaki ở miền Đông Nhật Bản đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong tất cả các tháng 6, với nhiệt độ vượt quá 40°C.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm