Sorry, this video is not available in your country.

Tồn Tại Lãng Phí Tại Trung Tâm Dịch Vụ Thể Dục Thể Thao Tp.Hcm

chia sẻ

Tồn Tại Lãng Phí Tại Trung Tâm Dịch Vụ Thể Dục Thể Thao Tp.Hcm

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2023
Trung tâm Dịch vụ Thể dục Thể Thao TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 6656/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND TP.HCM, trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao. Trung tâm gồm 2 cơ sở ở quận 1 và quận 11.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm