Sorry, this video is not available in your country.

Tổng Thống Biden Ký Lệnh Về Quyền Tiếp Cận Phá Thai Của Mỹ

chia sẻ

Tổng Thống Biden Ký Lệnh Về Quyền Tiếp Cận Phá Thai Của Mỹ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 12/08/2022
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 3 tháng 8 năm 2022, nhằm mục đích làm cho việc phá thai an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn ở Hoa Kỳ. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm