Sorry, this video is not available in your country.

Tổng Thống Mỹ Đi Xe Gì? Ông Joe Biden Có ''Chơi'' Hơn Ông Donald Trump?

chia sẻ

Tổng Thống Mỹ Đi Xe Gì? Ông Joe Biden Có ''Chơi'' Hơn Ông Donald Trump?

Cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 có lẽ đã sắp tới hồi kết. Sự sôi động trong tranh luận hay những diễn biến khiến toàn cầu hồi hộp theo dõi, có lẽ biến sự kiện này còn đáng nhớ hơn Đại dịch Covid-19. Ngoài là những chính trị gia tài giỏi, có tiếng nói, cả 2 ứng viên Tổng thống Mỹ 2020 đều là những người yêu xe và sở hữu những chiếc xe đặc biệt.