Sorry, this video is not available in your country.

Tổng Thống Phillipines Yêu Cầu Tăng Cường An Ninh Hàng Hải

chia sẻ

Tổng Thống Phillipines Yêu Cầu Tăng Cường An Ninh Hàng Hải

Người đăng:
Ngày đăng: 02/04/2024
Tổng thống Phillipines Ferdinand Marcos Jr vừa yêu cầu chính phủ tăng cường phối hợp về an ninh hàng hải để đối phó với một loạt thách thức nghiêm trọng tới hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là nội dung trong sắc lệnh hành pháp được ký hôm qua.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm