Sorry, this video is not available in your country.

Tổng Thống Trump Ca Ngợi Tiến Độ Phát Triển Vắc-xin Ngừa Covid-19

chia sẻ

Tổng Thống Trump Ca Ngợi Tiến Độ Phát Triển Vắc-xin Ngừa Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 01/08/2020
Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã đến thăm Trung tâm Đổi mới Công nghệ sinh học Diosynth Diosynth ở Morrisville phía Bắc Carolina hôm để xem xét sự phát triển nhanh chóng của các loại vắc-xin có thể để điều trị coronavirus. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm