Sorry, this video is not available in your country.

TP.HCM Áp Dụng Tiếp Chỉ Thị 16: Dân Đi Mua Sắm Nhiều, Xếp Hàng Chờ ‘Dài Cổ’

chia sẻ

TP.HCM Áp Dụng Tiếp Chỉ Thị 16: Dân Đi Mua Sắm Nhiều, Xếp Hàng Chờ ‘Dài Cổ’

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 02/08/2021
Nhiều điểm bán khẳng định đã nới lỏng qui định "mua theo phường", nhưng khách đông, lại mua nhiều vì "gom để dành" do nghe TP.HCM giãn cách thêm 14 ngày dẫn đến nhiều người đến sau xếp hàng dài chờ đợi, đến lúc mua thì hết hàng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm