Sorry, this video is not available in your country.

TP.HCM Cần Hơn 852.000 Tỷ Đồng Đầu Tư Hạ Tầng Giao Thông Trong 10 Năm Tới

chia sẻ

TP.HCM Cần Hơn 852.000 Tỷ Đồng Đầu Tư Hạ Tầng Giao Thông Trong 10 Năm Tới

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 02/07/2020
Theo đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở TP.HCM trong giai đoạn 2021-2030, Sở GTVT TP sơ bộ xác định nhu cầu vốn trong 10 năm tới là 852.500 tỷ đồng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm