Sorry, this video is not available in your country.

TP.HCM Sẽ Có Chính Sách Hỗ Trợ Người Lao Động Mất Việc, Phải Nghỉ Không Lương Vì Dịch Covid-19

chia sẻ

TP.HCM Sẽ Có Chính Sách Hỗ Trợ Người Lao Động Mất Việc, Phải Nghỉ Không Lương Vì Dịch Covid-19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 26/03/2020
UBND TP.HCM sẽ có văn bản trình HĐND TP vào kỳ họp bất thường cuối tháng 3-2020 tới đây về chính sách hỗ trợ cho người lao động bị mất việc vì dịch COVID-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm