Sorry, this video is not available in your country.

Tp.Hcm: Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Mice

chia sẻ

Tp.Hcm: Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Mice

Người đăng:
Ngày đăng: 09/07/2024
Tại TPHCM, dòng khách MICE (hoạt động du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện) tới thị trường thành phố những năm gần đây có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp du lịch đánh giá MICE mang lại giá trị doanh thu cao và mang lại lợi ích lớn cho ngành du lịch nhờ khả năng chi tiêu cao của khách hàng. Chính vì vậy, từ nay đến cuối dòng sản phẩm MICE được các doanh nghiệp lữ hành và ngành du lịch thành phố tập trung đẩy mạnh khai thác.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm