Sorry, this video is not available in your country.

TP.HCM Tính Toán Nhiều Phương Án Bổ Sung Nhân Lực Chống Dịch Covid-19

chia sẻ

TP.HCM Tính Toán Nhiều Phương Án Bổ Sung Nhân Lực Chống Dịch Covid-19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 07/03/2020
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa chỉ đạo ngành y tế TP phải cam kết đảm bảo phương án an toàn cho những bác sĩ, cán bộ y tế tham gia công tác chống dịch COVID-19, kiên quyết không để nhân viên y tế vì làm nhiệm vụ mà bị lây nhiễm chéo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm