Sorry, this video is not available in your country.

TP.HCM Vinh Danh 75 Thủ Khoa Năm 2022

chia sẻ

TP.HCM Vinh Danh 75 Thủ Khoa Năm 2022

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 10/12/2022
Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM đã xét chọn, tuyên dương 75 thủ khoa thuộc các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm