Sorry, this video is not available in your country.

TPHCM, Công An Kịp Thời Ngăn Chặn Một Vụ Hỗn Chiến

chia sẻ

TPHCM, Công An Kịp Thời Ngăn Chặn Một Vụ Hỗn Chiến

Người đăng: Thanhnc
Ngày đăng: 17/03/2020
Công an đã kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến, tránh được nhiều thương vong về người và tài sản.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm