Sorry, this video is not available in your country.

Trải Nghiệm Nghề Đáy Bè Đêm Trên Sông Duy Nhất Việt Nam Chảy Từ Biển Đông Sang Biển Tây

chia sẻ

Trải Nghiệm Nghề Đáy Bè Đêm Trên Sông Duy Nhất Việt Nam Chảy Từ Biển Đông Sang Biển Tây

Người đăng:
Ngày đăng: 04/10/2023
Cà Mau là tỉnh duy nhất cả nước có con sông Cửa Lớn chảy từ biển Đông sang biển Tây. Chính điều kiện tự nhiên độc đáo này đã tạo điều kiện cho người dân phát triển nghề đáy bè trên sông từ bao đời nay. Bên cạnh mang lại biết bao sinh kế cho người dân nơi đây, nghề đáy còn mang lại muôn nỗi nhọc nhằn cho những người sống dựa theo hai con nước lớn ròng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm