Sorry, this video is not available in your country.

"Trải Nghiệm" Thảm Hoạ Bom Nguyên Tử Bằng Công Nghệ Thực Tế Ảo

chia sẻ

"Trải Nghiệm" Thảm Hoạ Bom Nguyên Tử Bằng Công Nghệ Thực Tế Ảo

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 28/05/2023
Công ty Nhật Bản Tabimachi Gate Hiroshima đã làm việc với các bảo tàng, báo chí và những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử năm 1945 của Hiroshima để cung cấp một chuyến tham quan thực tế ảo vào ngày không thể nào quên trong quá khứ của thành phố. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm