Sorry, this video is not available in your country.

Trailer: Khám Phá Hạ Long

chia sẻ

Trailer: Khám Phá Hạ Long

Thành Phố Hạ Long giờ đây đã trở thành Thiên Đường Du Lịch Biển của miền Bắc Việt Nam, video này chúng ta cùng tham quan Hạ Long với cái nhìn từ thủy phi cơ.