Sorry, this video is not available in your country.

Trẻ Em Đuối Nước - Vấn Đề Trong Mùa Hè

chia sẻ

Trẻ Em Đuối Nước - Vấn Đề Trong Mùa Hè

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 28/05/2023
Theo Nemours Children’s Health, tất cả các hồ bơi nên được bao quanh bởi hàng rào có cổng khóa, tự đóng. Nếu điều đó là không thể, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng nắp đậy khi hồ bơi không được sử dụng. Bạn có thể tăng cường bảo vệ bằng cách cài đặt chuông báo động ở cửa và cửa sổ để báo cho cha mẹ biết khi trẻ ra ngoài.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm