Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Trí Khôn Dân Gian

Trí Khôn Dân Gian: Thua Anh Đầy Tớ

9.0 / 33 đánh giá
Thể loại: Hài, Tiểu phẩm
Những tình huống hài hước được xây dựng trên những điển tích dân gian mang đầy tính trí tuệ: anh đầy tớ thông minh lấy được con gái ông Nghị; quan ông thích chữ lại "kén" được chàng rể một chữ bẻ đôi không biết...

Có thể bạn thích