Sorry, this video is not available in your country.

Trình Mô Phỏng Giúp Sở Cảnh Sát California Đối Phó Với Các Cuộc Đối Đầu

chia sẻ

Trình Mô Phỏng Giúp Sở Cảnh Sát California Đối Phó Với Các Cuộc Đối Đầu

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 05/08/2021
Chương trình đào tạo này để các sĩ quan trải qua 12 kịch bản khác nhau, mỗi kịch bản được thiết kế để kiểm tra kỹ thuật giảm leo thang và sử dụng vũ lực của họ. Trình mô phỏng có mục tiêu đưa những người tham gia vào các tình huống căng thẳng cao độ để họ có thể trau dồi kỹ năng ra quyết định nhanh chóng của mình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm